Regulamin:

Korzystanie z Ogólnopolskiej Bazy Serwisów Turystycznych TourPages oznacza wyrażenie zgody na warunki zawarte w poniższym regulaminie.

I. Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą serwisu TourPages jest firma Proweso, z siedzibą w Koszalinie, ul. Melchiora Wańkowicza 74/7, NIP: 669-232-35-95.
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez Ogólnopolską Bazę Serwisów Turystycznych TourPages, oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków zawartych w regulaminie TourPages.

II Definicje

 1. O ile z treści niniejszego regulaminu nie wynika inaczej, poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:
  - Regulamin - niniejszy regulamin
  - Użytkownik - osoba/podmiot korzystająca z usług Ogólnopolskiej Bazy Serwisów Turystycznych TourPages
  - Serwis - serwis internetowy Ogólnopolska Baza Serwisów Turystycznych TourPages.

III Dodawanie stron do TourPages

 1. Każdy użytkownik bądź właściciel witryny, może zgłosić swoją stronę do Ogólnopolskiej Bazy Serwisów Turystycznych TourPages. Przyjmowane są tylko domeny główne oraz subdomeny. Nie przyjmujemy podstron serwisu.
 2. Do serwisu przyjmowane są tylko i wyłącznie witryny związane z turystyką, podróżami oraz sportem i aktywnym wypoczynkiem.
 3. O przyjęciu danej witryny do TourPages decyduje redaktor serwisu. Aby strona przeszła pomyślnie moderację, musi spełniać wszystkie wytyczne zawarte w niniejszym regulaminie. Redakcja serwisu zastrzega sobie uznaniowość podejmowanej decyzji.
 4. W przypadku wykrycia złamania regulaminu serwisu, przez strony, które przeszły pomyślnie moderację i są wyświetlane na łamach TourPages, redakcja zastrzega sobie prawo usunięcia takiej witryny z Ogólnopolskiej Bazy Serwisów Turystycznych TourPages.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia witryny do bazy TourPages lub późniejszego usunięcia witryny na skutek złamania niniejszego regulaminu, opłata za zgłoszenie witryny bądź wykupioną reklamę, nie podlega zwrotowi.

IV Wytyczne redakcyjne

 1. Zawartość witryny musi być zgodna z obowiązującym prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 2. Tytuł dodawanej witryny nie może składać się ze zlepka słów kluczowych oraz powtórzonych znaków, znaków specjalnych i symboli. W tytule witryny nie mogą znajdować się adresy URL, E-mail a także numery telefonów.
 3. Opis dodawanej witryny musi ściśle wiązać się z jej tematyką a także być zgodny z zasadami polskiej pisowni i interpunkcji. W tytule jak i opisie nie mogą występować ciągi pisane wielkimi literami.
 4. Witryna WWW nie może być stroną w trakcie budowy.
 5. Zgłaszana strona WWW nie może zawierać tej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do TourPages.
 6. W tytule, opisie jak i słowach kluczowych, nie mogą być użyte nazwy marek i firm, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do właściciela zgłaszanej witryny.
 7. Do serwisu nie będą przyjmowane witryny o niskiej wartości merytorycznej, stanowiące tzw. „zaplecze pozycjonerskie”, wykorzystywane do manipulowania wynikami wyszukiwania.

V Postanowienia końcowe

 1. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi przez podmioty trzecie, od których uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie Ogólnopolskiej Bazy Serwisów Turystycznych TourPAges.
 2. Wszelkie reklamacje oraz uwagi odnośnie funkcjonowania serwisu oraz treści w nim prezentowanych, należy kierować na adres e-mail: tourpages@tourpages.pl